Εκτύπωση

Οι σκέψεις και οι ιδέες χωρίς πράξεις... χάνονται!!!