Εκτύπωση

Επικοινωνία

Επικοινωνία

Όλοι οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη την επικοινωνία. 

Πόσοι όμως από εμάς επικοινωνούμε ουσιαστικά?

Πόσοι δίνουμε χρόνο στον άλλον να εκφραστεί? 

Πόσοι τον βλέπουμε στα μάτια?

Πόσοι τον παρατηρούμε?

Πόσοι σκεφτόμαστε τι θα πούμε εμείς και όχι τί λέει ο άλλος?

Μήπως είμαστε πολλοί?

Καιρός για Αλλαγή..... Νιώσε, άκουσε, παρατήρησε, τον άνθρωπο που έχεις απέναντι σου, να είσαι εκεί με όλο σου το είναι, μόνο τότε θα έχεις μία ουσιαστική επικοινωνία, αυτή τη μοναδική επικοινωνία που όλοι έχουμε ανάγκη!

Να θυμάσαι εάν το θέλεις τότε το μπορείς!