Εκτύπωση

Θέματα σχέσεων
Θέματα Σχέσεων

    Όλες οι σχέσεις είναι απαραίτητες στη ζωή μας. Πολλές φορές όμως κι ενώ έχουμε τις καλύτερες προθέσεις τα πράγματα δεν πάνε και τόσο καλά, είτε στις φιλικές, είτε στις επαγγελματικές σχέσεις, ακόμα και μεταξύ των ζευγαριών αλλά και ανάμεσα σε γονείς και παιδιά!

    Όλες, μα όλες, οι σχέσεις περνάνε κάποια στιγμή κρίση και από διάφορα στάδια. Σε αυτές τις διακυμάνσεις πολλές φορές καταλαβαίνουμε ποιες σχέσεις θα πρέπει να κρατήσουμε και πώς, όπως και ποιες δεν  θα προχωρήσουν!

    Η συμμαχία σε υποστηρίζει ώστε να εντοπίσεις τις καλύτερες επιλογές στα διλήμματα που παρουσιάζονται στις προσωπικές, οικογενειακές, επαγγελματικές σχέσεις σου και σε παρακινεί να αγωνιστείς και να μην εγκαταλείψεις μέχρι να φέρεις το επιθυμητό αποτέλεσμα για σένα.

    Εδώ η συμμαχία γίνεται για: