Εκτύπωση


Παράγοντες Επιτυχίας

Ποιοι οι παράγοντες επιτυχίας του Coaching;

Για να πούμε μια Coaching συνεργασία επιτυχημένη θα πρέπει να έχει επιτευχθεί ο στόχος.

Για να επιτευχθεί ένας στόχος θα πρέπει να είναι:

Συγκεκριμένος, Μετρήσιμος, Ελκυστικός , Ρεαλιστικός και Χρονικά Προσδιορισμένος.

Θα πρέπει ο άνθρωπος που θέλει να ωφεληθεί από το Coaching να έχει θέληση, πάθος και να είναι έτοιμος για την αλλαγή. Να θέλει να εργαστεί για τον στόχο του και να αναλάβει την ευθύνη για δράση.

Καθοριστικός παράγοντας είναι και ο εντοπισμός του κατάλληλου Coach (Πιστοποιημένος, καταρτισμένος και δεσμευμένος στον κώδικα δεοντολογίας και ηθικής του Αυθεντικού Coaching) ο οποίος θα αναγνωρίζει τη μοναδικότητα του coachee του, θα τον υποστηρίζει με αγάπη και κατανόηση, ούτως ώστε να δώσει το καλύτερο του.  Επίσης η εμπιστοσύνη και η “χημεία“ που θα αναπτυχθεί ανάμεσα στα συνεργαζόμενα μέλη, παίζουν καθοριστικό ρόλο για ένα απόλυτα επιτυχημένο Coaching.